منو تهران ، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان الوند ، ساختمان مرکزی پزشکان ، طبقه اول - تلفن : 88793503 - 021
دکتر زهرا علیزاده

بیوگرافی

دکتر زهرا(مهسا)علیزاده طبری
متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی ازدانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال 1385
فارغ التحصیل دوره تخصصی جراحی لثه و ایمپلنت از دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در سال1390
سوابق کاری و اجرایی:
استادیار بخش پریو دانشکده دندانپزشکی قزوین از سال 1390 تا 1395
سرپرست تخصصی بخش پریو دانشکده دندانپزشکی قزوین از سال 1392تا 1395
عضو هیئت علمی بخش پریو دانشکده دندانپزشکی تهران واحد بین الملل در حال حاضر
کتاب چاپ شده:
ترجمه و تالیف کتاب اصول و قواعد بازسازی استخوان ( دکتر غلامی و همکاران)
مقالات خارجی و داخلی:

https://www.researchgate.net/profile/Zahra_Tabari/stats
1) Visfatin expression in gingival tissues of chronic periodontitis and aggressive periodontitis patients: Animmunohistochemical analysis
Zahra Alizadeh Tabari, Forooz Keshani, Majid Sharbatdaran, Amirhossein Banishahabadi, Marziyeh Nejatifard, HosseinGhorbani
Dent Res J (Isfahan) 2018 Mar-Apr; 15(2): 104110.
2)The effect ofpurmorphamineon differentiation of endometrial stem cells into osteoblast-like cells on collagen/hydroxyapatite scaffolds.
Bahrami N, Malekolkottab F,Ebrahimi-Barough S, Alizadeh Tabari Z, Hamisi J, Kamyab A, Mohamadnia A, Ai A, Bayat F, Bahrami N, Ai J.
Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2017 Nov;45(7):1343-1349. doi: 10.1080/21691401.2016.1236804.
3) Treatment of a Developmental Groove and Supernumerary Root Using Guided Tissue Regeneration Technique
Zahra Alizadeh Tabari, Hamed Homayouni, Tahere Pourseyediyan, Armita Arvin, Derrick Eiland, Nima Moradi Majd
Case Rep Dent.2016;2016: 2738569.
4) Relationship between Genetic Polymorphisms with Periodontitis and Peri-Implantitis in the Iranian Population: A Literature Review.Kadkhodazadeh M, Tabari ZA, Pourseyediyan T, Najafi K, Amid R.J Long Term Eff Med Implants. 2016;26(2):183-190. doi: 10.1615/JLongTermEffMedImplants.2016015197. Review.
5) Using implants for prosthodontic rehabilitation of a 4-year-old with ectodermal dysplasia.Toomarian L, Ardakani MR, Ramezani J, Adli AR, Alizadeh Tabari Z.Gen Dent. 2014 Sep-Oct;62(5):e1-5
6) Salivary Visfatin Concentration in Response to Non-surgical Periodontal Therapy
Zahra Alizadeh Tabari, Fatemeh Baharak Ghaedi, Abbas Azadmehr, Ali Nohekhan, Mohammad Amir Alizadeh Tabrizi, Mohammad Reza Talebi Ardakani, Nima Naddafpour
J Clin Diagn Res.2015 Apr;9(4): ZC05ZC08.
7) Salivary visfatin concentrations in patients with chronic periodontitis.Alizadeh Tabari Z, Azadmehr A, Nohekhan A, Naddafpour N, Ghaedi FB.
J Periodontol. 2014 Aug;85(8):1081-5.
8) Knowledge, Attitudes and Practice of Hepatitis B vaccination among Iranian dentists. Jalaleddin Hamissi, Zahra Alizadeh Tabari , Kimia Najafi , Hesameddin Hamissi ,Zahra Hamissi. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health 2014;6(7):199-206.
9) Salivary soluble receptor activator of nuclear factor kappa B ligand/osteoprotegerin ratio in periodontal disease and health.Alizadeh Tabari Z, Azadmehr A, Tabrizi MA, Hamissi J, Ghaedi FB.J Periodontal Implant Sci. 2013 Oct;43(5):227-32.
10) Analysis of RANKL gene polymorphism (rs9533156 and rs2277438) in Iranian patients with chronic periodontitis and periimplantitis. Kadkhodazadeh M, Ebadian AR, Gholami GA, Khosravi A, Alizadeh Tabari Z. Arch Oral Biol. 2013 May;58(5):530-6.
11) Analysis of osteoprotegerin (OPG) gene polymorphism in Iranian patients with chronic periodontitis and peri-implantitis. A cross-sectional study.Kadkhodazadeh M, Alizadeh Tabari Z, Ardakani MR, Ebadian AR, Brook A. Eur J Oral Implantol. 2012 Winter;5(4):381-8.
12) Spontaneous Correction Of Pathologic Tooth Migration following nonsurgical and surgical periodontal therapy: a case report. Talebi Ardakani MR,Kadkhodazadeh M, Alizadeh Tabari Z*, Esmaeilnejad A. Int J Dent Case Reports 2011; 1(3): 3-5.
13) Immediate implantation in the maxillary and mandibular molar fresh sockets: technique and results. Mohammad Reza Talebi Ardakani, Zahra Alizadeh Tabari, Golam Ali Golami, Amir Hossein Farahmand, Mahdi Kadkhodazadeh. Journal of Periodontology and Implant Dentistry 2010;2(2)
14) Palatal Cervical Enamel Projection in a Four Rooted Maxillary First Molar: A Case Report. Moghaddas H,Alizadeh Tabari Z*.Research Journal of Biological Sciences 2010;5(7):508-511.
15)مقایسه اثرات کلینیکی ایرشا آنتی سپتیک و لیسترین آنتی سپتیک در درمان ژنژیویت خفیف تا متوسط
محمد رضا طالبی اردکانی، آیدین صورتگر، یاسین اسدی، بهزاد هوشمند، مهدی شادنوش، زهرا علیزاده طبری. مجله طب و تزکیه تابستان 92، دوره 22، شماره 2، صفحه 71-76.


آدرس مطب : تهران ، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان الوند ، ساختمان مرکزی پزشکان ، طبقه اول
تلفن : 88793503 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دكتر زهرا(مهسا) عليزاده طبري
متخصص جراحي لثه و ايمپلنت
دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
هيئت علمي دانشگاه
طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین - 09128883465